Landbruk

En bonde har et stort ansvar hver eneste dag. For alle bønder kan det oppstå situasjoner som gjør det vanskelig å håndtere alt alene. Bondens nettverk er tilgjengelig for bistand.

Les mer om Bondes nettverk

Følg Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

Følg oss på facebook