Gausdal kommune lyser ut midler til vilt- og fiskestellstiltak

Søknad om midler må inkludere formål med tiltaket, budsjett og ønsket tilskuddsbeløp. Søknadsfrist 16. mai.

Tiltaket må rapporteres i etterkant.

Søknad sendes til postmottak@gausdal.kommune.no eller per post til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal