Vakttelefoner

Oversikt over vakttelefoner i og utenfor arbeidstid.

Akutt hjelp

Akutt hjelp
Tjenester Telefonnummer
Legevakt 116 117
Ambulanse / Akutt medisinsk hjelp 113
Brann og større ulykker 110
Politi 112
Giftinformasjonen / Ved mistanke om forgiftning 22 59 13 00

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester
Tjenester Telefon
Vakttelefon vann og avløp, bemannet hele døgnet 91 77 56 92

Barn og unge / krisesenter

Barn og unge / krisesenter
Tjeneste Telefon
Barnas Alarmtelefon (Telefonen er døgnbemannet) 116 111
Barnevernvakta i Ringsaker. (vaktordning for Gausdal utenom kontortid) 40 40 40 15
Mottak for seksuell overgrep 61 27 22 16
Landsdekkende døgnåpentelefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende. 800 57 000
Psykososialt kriseteam 484 19 030
Mental Helses Hjelpetelefon 116 123
Sogneprest i Vestre Gausdal 413 95 580
Sogneprest i Østre Gausdal og Follebu 916 00 287
Kirkens SOS 22 40 00 40
Ungdomstelefonen: Ungdom svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet 400 00 777
Gudbrandsdal Krisesenter IKS 41 48 12 20
Vern for eldre 800 30 196
Bondens nettverk 919 93 495

Veterinær og vilt

Veterinær og vilt
Tjeneste Telefon
Skadet/påkjørt vilt - politiet 02800
Vakttelefon fallvilt 953 39 622
Vakttelefon for produksjonsdyr 61 22 02 04
Vakttelefon for smådyr og hest 61 27 65 14
Mattilsynet 22 40 00 00

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien
Tjeneste Telefon
Østre Gausdal 995 24 399
Vestre Gausdal 918 25 709
Hovednummer 995 24 399

Har du akutt behov for hjelpemidler er det hjemmetjenesten som skal kontaktes. 

Har du fått strømbrudd?

Sjekk Elvia sitt strømbruddskart for å søke etter grunnet til strømbruddet

Har du spørsmål kan du ringe Elvia døgnåpne driftssentral: Ring 62 12 30 00