Bondens nettverk

En bonde har et stort ansvar hver eneste dag. For alle bønder kan det oppstå situasjoner som gjør det vanskelig å håndtere alt alene. Bondens nettverk er tilgjengelig for bistand.

Bondens nettverk
Avdeling Telefon Åpningstid
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 919 93 495
Gausdal: Psykisk helse - og familieteam 612 24 400 kl. 10-14
Lillehammer Rask psykisk helsehjelp 917 13 338 kl. 10-13
Øyer Psykisk helse og rus 903 66 049 kl. 9-14

Om Bondens Nettverk

Bondens nettverk er et tiltak for å støtte bønders psykiske helse og tilby en hjelpende hånd hvis ulykker skulle inntreffe. Dette nettverket fungerer som et sikkerhetsnett for bønder i Lillehammer-regionen og inkluderer landbrukskontoret, avløserlaget og kommunale tjenester for psykisk helse.

Hvem står bak?

Landbrukskontoret leder nettverket og koordinerer hjelpen som tilbys. En viktig del av jobben er å informere om tilgjengelige støtteordninger og gjøre det lettere for bønder å søke hjelp når de trenger det.

Hvorfor trenger bønder dette nettverket?

Å være bonde innebærer ofte å jobbe alene med stort ansvar. Kravene til effektivitet, spesialisering og fagkunnskap øker, og økonomisk press kan føre til mer gjeld og usikkerhet. Det er ikke alltid lett å holde tritt med alle forventningene, og små utfordringer kan vokse til å bli store problemer.

Hjelpen som tilbys

Bondens nettverk er tilgjengelig for alle bønder, uansett om de har et stort personlig nettverk eller ikke. Hvis en bonde føler behov for støtte til å håndtere hverdagen eller kjenner noen andre som trenger hjelp, kan nettverket bistå. De kan for eksempel koble bonden opp med fagfolk som regnskapsførere, veterinærer eller rådgivere, avhengig av hva som trengs.

Viktigheten av tidlig inngripen

Det er viktig å søke hjelp tidlig for å unngå at små problemer vokser seg større. Derfor skal det være enkelt å kontakte Bondens nettverk, enten man er bekymret for seg selv eller andre. Alle som jobber innenfor nettverket har taushetsplikt, så informasjonen du deler forblir konfidensiell.

Her finner du plakaten for Bondens nettverk (PDF, 9 MB)