Personvernerklæring

Vi ønsker at du som innbygger skal føle deg trygg på at kommunen ivaretar dine personlige opplysninger på en sikker og god måte. Dette er viktig for oss. For å kunne utføre våre oppgaver som offentlig myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register. 

Under beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva som er formålet med å behandle din informasjon og hvilke rettigheter og plikter dette innebærer for deg og for kommunen. 

Hvis du ønsker å lese mer om dette, så finner du mer informasjon blant annet iPersonopplysningsloven og i Personvernforordningen

Personvernombud

Alle offentlige virksomheter må ha et personvernombud. Kommunene Gausdal, Øyer, Ringebu og Lillehammer har ett felles personvernombud. Oppgaven til personvernombudet er å jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggere. Virksomheten skal rette eller slette opplysninger om deg når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige.

Personvernombudet
Christoph Køsling
​Telefon: 94 82 04 60
E-post: christoph.kosling@lillehammer.kommune.no

Lillehammer kommune
Postboks 986
​2626 Lillehammer 

På Datatilsynets nettsider kan du lese mer om ny personvernlov og personvernombud.