Ny leder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

Anne Andberg trer inn i rollen som ny landbrukssjef for landbrukskontoret fra 1. oktober 2024. Anne kommer fra en stilling som avdelingssjef i Mattilsynet, Region Øst - avdeling Gudbrandsdal, og bringer med seg verdifull kompetanse og erfaring til jobben.

Med en solid bakgrunn som veterinær og bred erfaring fra Mattilsynet, er Anne særlig kvalifisert til å lede regionens landbrukskontor. Hennes innsikt i landbrukets mange utfordringer og muligheter vil være avgjørende i arbeidet med å støtte og utvikle landbruksnæringen i regionen.

 "Vi er svært glade for å ha Anne med på laget. Hennes faglige tyngde og lokale forankring vil være en stor styrke for landbrukskontoret her i Lillehammer-regionen," sier assisterende kommunedirektør Jarle Snekkestad i Gausdal kommune.

 Anne selv er klar for de nye utfordringene: "Jeg ser frem til å jobbe tett med bøndene og landbruksbedriftene i regionen for å bidra til et sterkt og bærekraftig landbruk."