Om Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer har felles landbrukskontor som er lokalisert til kommunehuset i Gausdal.

Landbrukskontoret skal være brukernes kommunale kompetansesenter innen landbruk, og samarbeider godt med landbrukets øvrige aktører innen rådgivning, veiledning og næringspolitikk.

Kontoret har en vid portefølje som strekker seg fra lovpålagte forvaltningsoppgaver til kreativ næringsutvikling i nært samarbeid med næringen selv.

Kontoret forvalter en rekke lover og forskrifter som har til formål å ta vare på ressursene på en bærekraftig måte. Blant annet fordeles over 130 mill kr til regionens landbruk gjennom ulike tilskuddsordninger.

Landbrukskontoret skal bidra til økt verdiskaping i landbruket både ved å stimulere til å opprettholde og effektivisere eksisterende produksjon og utvikle nye tjenester og produkter. For å klare dette er vi avhengig av en god dialog med våre brukere med tanke på tilbakemeldinger, innspill og forslag til tiltak.

Oversikt over tjenestetilbydere

Oversikt over tjenestetilbydere
Navn Telefon E-post Tjeneste
Kristian Bleken 47 45 22 62 kbleken@gmail.com Pløying, grasslått, liftutleie, stillasutleie
Tore Hamre 48 20 14 42 torhamre@bbnett.no Taksering av landbrukseiendommer, verdsetting av delavståelser/inngrep. web: Taarstad.no
Ole Einar Steffensen 97 12 13 22 fsteffen@bbnett.no Frakting med arbeidshester. Tar imot de fleste oppdrag, også på uframkommelige steder.
Jan Olav Johnsgård 41 62 23 10 jajohnsg@online.no Tømmerhogst/kjøring, graving, rundballepressing/pakking med kombi presse.
Østen Tande 41 23 93 55 oe.tande@online.no Utarbeidelse av gjødslingsplaner for landbruket, jordprøvetaking.
Ola Fyksen 90 05 28 15 olafykse@bbnett.no Jordprøvetaking, innsending av jordprøver, gjødslingsplanlegging
Nordby leiekjøring 97 75 56 56 95 80 77 09 post@nordbyans.no Beitepussing tilpassa bratt terreng

Nyttige lenker

Kontakt oss

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
Vestringsvegen 8
2651 Ø. Gausdal

Tlf. 61 22 44 00

E-post: landbrukskontoret@gausdal.kommune.no