Sommerjobb i skogen?

Sommerjobbprosjektet JOB:U søker ungdom i aldersgruppen 16-25 til skogrelatert sommerjobb i Lillehammer, Gausdal og Øyer.

Sommerjobbprosjektet JOB:U søker ungdom i aldersgruppen 16-25 til skogrelatert sommerjobb i Lillehammer, Gausdal og Øyer.

Vi søker etter 3-4 ungdommer i alderen 16-25 år til skogrelatert sommerjobb. Arbeidet vil i hovedsak være ungskogpleie i henholdsvis Lillehammer regionen, Gausdal, Øyer og Lillehammer. Sommerjobbprosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunene og Skogselskapet i Oppland. Varigheten på engasjementet vil være 3 uker (uke 26, 27 og 28). Ungdommer som søker og blir ansatt vil få et to-dagers obligatorisk kurs i sikker bruk av motorryddesag i oppstarten av engasjementet. Dette vil bli gjennomført ved Valle Videregående skole, samt veiledning av arbeidsleder med erfaring underveis i arbeidsperioden. Søker må være over 16 år, i god form og positivt innstilt til fysisk krevende arbeid. Søker må selv kunne komme seg til avtalte møteplasser. Lønn etter gjeldene tariff. 

For nærmere informasjon og kontakt: Skogselskapet i Oppland, Ola Gram Dæhlen tel. 950 26 940 

Skriftlig søknad og CV sendes til ogd@skogselskap.no. Merk søknaden med: «Sommerjobb JOB:U Lillehammer regionen».Vi tar imot søknader fortløpende. Søknadsfrist: 1. mai 2024

Les hele utlysningen her