Voksenopplæring

Voksenopplæringen i Gausdal har tilbud for deg som er voksen og ønsker å fullføre skolegangen. Grunnskoleopplæringen for voksne er gratis og tilpasses den enkeltes behov. Opplæringen finner sted på Lillehammer Læringssenter.

Våre tjenester

 • Grunnskoleopplæring
 • Spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne

 

Grunnskoleopplæring

Grunnskole for voksne tilsvarer 10 års grunnskole for barn og unge. Med grunnskoleopplæring kan du søke videregående opplæring.

For å få vitnemål må du ha karakterer i disse fem fagene:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

 

Spesialundervisning for voksne

Du har rett til spesialundervisning hvis du:

 • ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet 
 • har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter
 • har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade

 

For vedtak om spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særskilte behov. Det er Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som utarbeider en slik vurdering.

Kan jeg søke om voksenopplæring?

For å ha rett til grunnskoleopplæring, må du:

 • være over 16 år
 • ikke ha rett til videregående opplæring 
 • ha lovlig opphold i Norge
 • ha behov for grunnskoleopplæring

Slik søker du

For å søke om voksenopplæring, fyller du ut søknadsskjemaet nedenfor.  Trenger du hjelp til utfylling og utskrift kan du ta kontakt med servicetorget i Gausdal kommune.

Søk om plass ved voksenopplæringen (PDF, 41 kB)

Skjemaet sendes via e-dialog eller per post til:

Gausdal kommune
Voksenopplæringen

Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for søkere som er elever inneværende skoleår: 1.februar

Søknadsfrist for nye søkere er: 1.mars

Skoleskyss

Bor du mer enn fire kilometer fra skolen har du rett til gratis skyss når du får grunnskoleopplæring. Får du grunnskoleopplæring  på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller skade har rett til gratis skyss, uansett veilengde til skolen.

Kontakt oss

Rådgiver skole 

Gunhild Hjelstuen 

E-post: gunhild.hjelstuen@gausdal.kommune.no

Telefon: 61 22 44 00

Leder for PPT Gausdal

Live Tykket

E-post: live.tykket@gausdal.kommune.no

Telefon: 61 22 44 00