Slik betaler du din kommunale faktura

Her finner du informasjon om hvordan du kan motta og betale fakturaer fra kommunen. Du kan betale alle fakturaer fra kommunen elektronisk.

Digital utsendelse

Det er et mål for kommunen å øke graden av digital utsendelse. Dette gir reduksjon i kostnadene og det gir miljømessige gevinster. Det gjør det også lettere for deg som mottar fakturaer fra kommunen. Du har mulighet til å gjøre valg som innebærer at du mottar faktura fra kommunen på andre måter enn via vanlig postgang. De valgene du gjør har kommunen ikke anledning til å endre. Vi har derfor valgt å sette opp litt informasjon om de ulike digitale valgene, hva dette innebærer samt hva som må gjøres for å endre dette valget eller innstillingen.

Rekkefølgen/prioriteringen på forsendelsen av fakturaen fra kommunen er som følger

 • e-Faktura og avtalegiro
 • Digipost
 • Vipps e-Faktura
 • e-Faktura
 • Papir

 

Forfallsdatoer

For dem som har kvartalsfakturering av kommunale avgifter, kommer faktura med forfall disse datoene: 

 • 20. mars
 • 20. juni
 • 20. september
 • 20. november

Fra 1. juli tilbyr Gausdal kommune månedlig fakturering

Ønsker du månedlig fakturering av kommunale avgifter?

Du kan be om å motta månedlig faktura når det gjelder kommunale eiendomsavgifter for vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Utgangspunktet er at det faktureres fire ganger i året, og du bestemmer selv om du ønsker å endre dette til fakturering per måned. 

Slik endrer du til månedlig fakturering

Søk om månedlig fakturering av kommunale avgifter

Vennligst oppgi navn, hvilket gårds -og bruksnummer og adresse avtalen gjelder.  

Forutsetninger for månedlig fakturering

Du må kunne motta fakturaer digitalt, enten gjennom Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller digital postkasse.  Årlige kommunale avgifter per eiendom må overstige 3.600 kr.  

Nyttig informasjon

 • Månedlig fakturering kan først starte etter at siste periode med kvartalsvis fakturering er ferdig.
 • Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny eier. 
 • Månedlig faktura vil ha forfall den 20. hver måned.
 • Vannmåleroppgjøret og endringer for eiendomsskatt vil blir avregnet på faktura for mars.  

 

Ofte stilte spørsmål