Tilgjengelighetserklæring - hva må du som leverandør gjøre?

Fra 01.02.2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring. Det vil si at Gausdal kommune må ha en erklæring for www.gausdal.kommune.no.

Gausdal kommune har ansvar for at alle våre tjenester som helt eller delvis består av tredjepartsløsninger også har en tilgjengelighetserklæring.
Det betyr at du som leverer løsninger som er en del av de digitale tjenestene til innbyggerne våre nå må lage en slik tilgjengelighetserklæring.

Les mer om hva en tilgjengelighetserklæring er på sidene til Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet