Organisasjonskart

Kommunen ledes av kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør.

Den administrative strukturen endres i takt med endringer i samfunnet, endringer i behov for tjenester og ressurser innenfor de forskjellige fagområdene - og behovet for samordning og styring av den kommunale virksomheten.

Ledergruppe med enhetsledere

Bruk rullefelt (scrollbar) under figur for å se hele innholdet.

Rådgivere innenfor fagområdene

  • Økonomi 
  • Folkehelse og levekår 
  • HR/personal 
  • Organisasjonsutvikling 
  • Politisk 
  • Tjenesteutvikling sekretariat 
  • Digitalisering 
  • Kvalitet og analyse Informasjonssikkerhet internkontroll

Organisasjonskart over hver enhet

Klikk her for utfyllende organisasjonskart for enhetsledere (PDF, 146 kB)

Klikk her for å se organisasjonskart for enheten Habilitering (PDF, 119 kB)

Klikk her for å se organisasjonskart for enheten Familie og helse (PDF, 125 kB)

Klikk her for å se organisasjonskart for enheten Helse og mestring (PDF, 86 kB)

Klikk her for å se organisasjonskart for enheten Kultur og informasjonsforvaltning (PDF, 126 kB)

Klikk her for å se organisasjonskart for enheten Barnehage og skole (PDF, 124 kB)

Klikk her for å se organisasjonskart for enheten Teknisk (PDF, 79 kB)