Administrativ ledelse

Kommunen ledes av kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør.

Den administrative strukturen endres i takt med endringer i samfunnet, endringer i behov for tjenester og ressurser innenfor de forskjellige fagområdene - og behovet for samordning og styring av den kommunale virksomheten.

Kommunedirektør

Rannveig Mogren

Portrett av kommunedirektøren - Klikk for stort bilde Gausdal kommune / Kirsti Hovde

Til å bistå med styring og koordinering i Gausdal kommune har kommunedirektøren med seg assisterende kommunedirektør

Assisterende kommunedirektør

Jarle Snekkestad

Slik er kommunen organisert

Enhetsledere

Enhetsleder
Enhet Enhetsleder
Barnehage og skole Inge Staum
Familie og helse Sølvi Bergset
Helse og mestring Inger Ellen Walhovd
Habilitering Annichen H. Ødegård
Kultur og informasjonsforvaltning Edel Klaape-Aasdal
Teknisk enhet Torbjørn Furuhaugen
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Stina B. Aaseth (konst)
Barneverntjenesten for Øyer og Gausdal Nina. R. Hjelmstad

Enhetslederne i Gausdal kommune er sammen med kommunedirektøren, ansvarlig for kommunens totale resultat. Ønsket omdømme er at Gausdal kommune overfor innbyggere, ansatte og samarbeidsparter framstår som kvalitetsbevisst, serviceorientert og åpen. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / tjenesteyting / økonomi / HMS og personal. Enhetslederne:

  • Har fullmakter og kompetanse til å ta avgjørelser nærmest mulig innbyggeren
  • Må delta aktivt i utvikling av kommunen gjennom ledermøter / nettverk / prosjekt mv.
  • Har ansvar for organiseringen av enheten sin.

 

De åtte enhetsledere rapporterer til assisterende kommunedirektør. Hun vil ha resultat- og oppfølgingssamtaler (ROS-samtaler) med enhetslederne om fag/personal/økonomi. Begge deltar på utviklingssamtalen med enhetslederne.
Rådgivere i arbeidsfellesskapet strategigruppen rapporterer til kommunedirektøren.

Enhetsleder omsorg og mestring Inger Ellen Walhovd er Gausdal kommunes representant i kommunalsjefgruppen for helseregionsamarbeidet i Sør-Gudbrandsdal. 

Strategigruppen

Strategigruppen er et arbeidsfellesskap av rådgivere, og bistår kommunedirektøren og enhetslederne med:

  • rådgiving, analyser, utredninger
  • styringssystem, internkontroll og kvalitetsutvikling
  • systemutvikling og opplæring 
  • prosjektarbeid
  • planlegging
  • saksbehandling, o.a.