Borgelig vigsel

Kommunen har ansvaret for borgerlig vielse. En borgerlig vielse er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et religiøst trossamfunn eller annet livssynssamfunn. Gausdal kommune har et samarbeid med Lillehammer kommune om gjennomføring av borgerlig vigsel. Her finner du mer informasjon om borgerlig vielse.

Tidspunkt for seremoni


Brudeparet bør så tidlig som mulig ta kontakt med kommunen de ønsker å bli viet i, for å reservere tid. Når kommunen får prøvingsattesten, vil vi kontakte brudeparet og endelig bekrefte tidspunktet og avtale praktiske ting i forbindelse med vielsen.  

Vielsen


Det er ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet etter loven. I tillegg har kommunestyret i de respektive kommuner delegert vigselsretten til andre. I Lillehammer skjer vielsen i  seremonirom i 2. etg. i rådhuset eller det avtales i det enkelte tilfelle. Det er gratis å gifte seg i Lillehammer og i Gausdal kommuner. Gausdal kommune samarbeider med Lillehammer kommune om borgerlig vigsel, ved at Lillehammer ivaretar alt administrativt arbeid ifm. vielser i Gausdal. Innbyggere i Gausdal, eller andre som ønsker å bli viet i Gausdal, må derfor sende prøvingsattest og avtale praktiske ting med Lillehammer.

 

Hvordan bestiller vi tid for vielsen?

Brudepar som ønsker å vies i regi av Gausdal kommune kan sende henvendelse på mail til postmottak@lillehammer.kommune.no - eller ring tlf. 61 05 05 00. 

Bestill tid for vielse 

I e-posten må følgende informasjon oppgis:

  • Navn på brudepar
  • Kontaktinformasjon
  • Ønsket lokalisering
  • Ønsket dato og klokkeslett
  • Eventuell annen informasjon brudeparet mener er relevant
  • Prøvingsattest fra Folkeregisteret må sendes kommunen så snart dere har fått den. Avtale om vigsel regnes ikke som endelig før kommunen har mottatt attesten, saksbehandlet denne, og dere har fått en skriftlig bekreftelse fra oss om tid og sted
     

Om seremonien

Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret. Det åpnes for korte kulturelle/kunstneriske innslag. Dette må avtales med vigsler på forhånd.

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel, senest 15 minutter før vielsen skal finne sted. Brudeparet og vitnene må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. 

Språk

Språk er i utgangspunktet norsk, men det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk.

 

 

Lurer du på noe mer?

Har du behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Servicetorget i Lillehammer kommune, tlf. 61 05 05 00.