Ung styrke

Den styrkebaserte tilnærmingen er en del av satsingen innen folkehelse. Arbeidet skal bidrar til å videreutvikle barn og unges trivsel, fellesskap og læringsglede i barnehagen, skolen og på fritida.
 

Visjonen for Ung styrke

Vi har glade, trygge, robuste barn, unge og voksne - med tro og håp for framtida. Som er klare for et liv med opp- og nedturer.

Hva er styrkebasert tilnærming?

Alle mennesker har gode og positive egenskaper, eller styrker. Og når vi gir det oppmerksomhet, får vi mer av det. Når vi er opptatt av barn og unges gode egenskaper, vil egenskapene og styrkene vokse, og det de strever med vil minske. Det bidrar til å bygge selvfølelse, som er  grunnmuren i et godt selvbilde. Vi trenger hverandre, og når vi bygger på hverandres ressurser, styrkes fellesskapene, enten det er i barnehagen, i klasserommet, eller på fritidsarenaene.

«Hvordan kan barn og voksne spille hverandre gode, slik at engasjement, livsglede og håp preger hverdagene til alle barn, foresatte og ansatte?»

Hvorfor styrkebasert tilnærming?

Fordi barnehage- og skolemiljøene i Gausdal skal bidra til mestring, god helse og livskvalitet.

I en styrkebasert tilnærming, spør vi oss:

«Hvordan kan vi sammen skape miljøer hvor engasjement, pågangsmot, livsglede og håp preger hverdagen?»

Hvis fortellingene om livet handler om:

Ung styrke
Selvrespekt -Å være noe verdt uansett
Mestring -At man duger til noe
Trygghet -Å føle, tenke og utfolde seg uten å være redd
Tilhørlighet -Å ha noen å høre til

har det en positiv innvirkning på vår psykiske helse.

En styrkebasert tilnærming, er en helsefremmende tilnærming. Gausdal kommune ønsker å videreutvikle barnehage- og skolemiljøer som preges av styrkebasert tilnærming for å skape mestring og god helse.

Hva er en styrke - eller en egenskap?

Det er en måte å være, tenke eller føle på som kjennes ekte, og setter oss i stand til å fungere, utvikle oss og prestere så godt vi kan.
I Ung styrke er vi opptatt av å skape miljøer der barn, unge og voksne ser hverandres styrker og spiller hverandre gode. Det gir rom for å bruke sine styrker så mye som mulig i daglige situasjoner.

Fra matbordet:
Femåringene sitter rundt bordet og prater og ler. Håkon har i oppgave å smøre brødskiver, mens Maren serverer maten til barna rundt bordet. Henrik observerer situasjonen, og sier: «Nå viser Maren hjelpsomhet».
Og Ola sier: «Nå samarbeider dere om å lage mat til oss». De andre barna er enige. Silje, som sitter på enden av benken og venter på maten sin, sier: «Og jeg, jeg bruker tålmodigheten min». 

Mange mennesker kjenner sine personlige styrker svært godt og er flinke til å ta dem i bruk, andre vet lite om sine styrker og er mer fokusert på svakhetene sine. Vi kan lettere løse problemer på en bedre måte og opptrer sosialt ansvarlig når vi gir oppmerksomhet til, og bruker disse ressursene. Dette trener vi på i Gausdalsskolen og i barnehagene gjennom Ung styrke.

«Hvordan kan jeg bidra til at andre skal være på sitt beste?»

 

Illustrasjon ung styrke - Klikk for stort bilde

Hvordan kan Ung styrke bidra til å skape de miljøene?

SMART oppvekst i Re kommune har inspirert oss i Gausdal kommune til å jobbe smart.

S – styrkefokus:  vi har hovedfokus på styrker, og bruker et styrkebasert språk, både på det som  fungerer, og om de utfordringer som finnes.

M – medvirkning:  vi legger til rette for at alle stemmer blir hørt, og at alle stemmer er like mye verdt.

A – anerkjennelse:  vi prøver å møte andre med en ekte interesse om å lytte til og forstå den andres perspektiv.

R – relasjoner:  vi jobber for god kvalitet på relasjoner og samhandling på alle nivåer.

– trening:  vi får det ikke alltid til, og for å lykkes enda bedre, trener vi systematisk, deler erfaringer og lærer av våre feil.


Hvordan jobber vi med Ung styrke i praksis?

Illustrasjon ung styrke - Klikk for stort bilde

Vi jobber med de fleste av disse 20 styrkene/egenskapene i barnehagen og i barneskolen. Det gir et felles og gjenkjennbart språk for styrker gjennom hele oppveksten.

Når vi tenker at språk skaper virkelighet blir det avgjørende om vi leter etter feil og mangler eller styrker hos hverandre. Det er mange sannheter om deg og meg, og det vi holder mest fokus på får vi mer av. Dette gjelder også i våre daglige samtaler. Det betyr samtidig at problemer og vanskeligheter både skal anerkjennes og bearbeides.

 

Vil du vite mer?
Les mer om Smart oppvekst
Finn mer informasjon på Kommunetorget