Meld fra om feil på veger

På denne siden kan du melde fra om brøyting, strøing, hull, kantslått og dårlig veg.

Er du usikker over hvem som eier av vegen?  Finn vegen i Statens vegvesens vegkart.

I kartet får du opp en forkortelse som sier hvilken type veg det er.

Fv = Fylkesvei, Rv = Riksvei, Ev = Europavei, Kv = Kommunal veg, Pv = Privat veg