Skogsdrift ved Stuksrud

I sommer hogges det skog i bratt terreng ved Stuksrud i Follebu. Tømmeret fraktes ut med taubane, og turstien er stengt forbi denne. Du kan fortsatt gå opp til Stuksrud, men ikke hele Stuksrudrunden.

Skogsdriften foregår ved skogsbilsvegen innerst i Sveumsvegen (nord for Stuksrudbekken). Dette berører dermed Stuksrudrunden, som er en av turene til Topptrimmen i Gausdal i år.
– Sikkerhetsavstand til taubana er 90 meter. Du kan likevel gå til toppen ved å benytte stien på nordsiden både opp og ned, sier skogbruksleder Anders Iverslien i Glommen Mjøsen Skog.
 

Vær oppmerksom på at tømmerlunnene tømmeret stables i kan være rasfarlige, så de er ikke egnet som rasteplass eller til å klatre på.
 
– Trær som hogges blir til byggematerialer, papp, toalettpapir og mange andre viktige produkter, sier Iverslien. Treverket lagrer karbon også etter hogst, noe som er bra for klimaet.
 
Skogsdriften utføres av Glommen Mjøsen Skog på oppdrag fra grunneier. Glommen Mjøsen Skog er miljøsertifisert gjennom PEFC Norsk Skogstandard og følger strenge regler for å forvalte skogen på en bærekraftig måte.

Flyfoto med linjer for grenser - Klikk for stort bilde