Rus i ungdomstiden

Parenthood Rus er et pusterom for foresatte til unge med rusutfordringer. Her kan du møte andre foresatte med tilsvarende eller lignende opplevelser. Ved å delta i gruppe kan du dele egne og lytte til andres erfaringer. 

Hva er Parenthood rus?

Parenthood Rus gir deg et trygt sted hvor du kan møte andre foreldre som forstår hva du går gjennom. Din erfaring som mor eller far vil kunne være en ressurs for andre foresatte i lignende situasjon. I vår gruppe kan du dele dine erfaringer og lære av andre i samme situasjon. Du vil oppleve støtte fra erfarne gruppeledere og en fagperson som er til stede for å gi faglige råd og støtte.

Målgruppe

Dette tilbudet er et samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, og er rettet mot foreldre eller foresatte til ungdom i alderen 14–25 år med rusutfordringer.

Hva skjer i gruppa vår?

  • Gruppa har 6-8 foreldre til unge med ulike rusutfordringer som møtes en kveld i uka. Til sammen møtes gruppa 8 ganger. 
  • Gruppa velger selv aktuelle temaer fra en temaliste basert på samtaler med foreldre til unge med rusutfordringer. 
  • Erfarne fagpersoner inviteres inn for dialog, støtte, faglig påfyll og erfaringsdeling i gruppa.
  • Tilbudet er gratis og ingen forhåndskunnskaper nødvendig.
  • En viktig regel i gruppa er; erfaringer delt skal ikke deles videre utenfor gruppa.

Påmelding

Oppstart uke 42 i 2024. For mer informasjon og påmelding kan du kontakte: 

Teamer gruppa kan velge