Mestringskurs for kreftrammede

9 ukers kurs for kreftrammede som bor i Lillehammer, Gausdal eller Øyer kommune. Kurset er i regi av Frisklivssentralen og Kreftkoordinatorene i Lillehammer, Gausdal og Øyer

Målgruppe


Personer som har, eller har hatt kreft og som ønsker å komme i bedre form. Har du pårørende som ønsker å være med er de også velkomne.

Tid og sted


Kursstart: 9. september kl. 11.00-13.15 (siste kursdag er den 4. november). Kurset vil foregå på Frisklivssentralen på Jorekstad, mandager over 9 uker. Kurset har en treningsdel og en temadel.

PROGRAM HØST 2024

Temadel: kl. 11.00-12.00

Pause: 12.00-12:15

Fysisk aktivitet: kl. 12.15-13.15

Temaer:

  • Presentasjon og fysisk aktivitet etter kreftsykdom
  • Mestring og livskvalitet i hverdagen
  • Kosthold – hvordan leve sunt og godt
  • Hvordan akseptere livet slik det er blitt
  • Fatigue
  • Selvbilde, kropp og seksualitet
  • Sosionom
  • NAV
  • Veien videre

Trening


Treningen vil foregå i gruppe inne og ute, og vil være tilpasset målgruppa. Treningen vil bli ledet av fysioterapeut og aktiv-instruktør. Det vil være fokus på styrke, utholdenhet og bevegelighet. Deltakerne må kunne gå og gjennomføre trening uten støtte. Avklar deltakelse på trening med din lege på forhånd. 

Påmelding

Pris: 300 kroner per deltaker


Kontaktinformasjon

Anne Myhrsveen Steine for deltakere fra Lillehammer
Telefon 469 23 729
anne.myhrsveen.steine@lillehammer.kommune.no

Marie Myklebø for deltakere fra Gausdal
Telefon 953 66 242
marie.myklebo@gausdal.kommune.no

Marit Linnerud for deltakere fra Øyer
Telefon 469 41 850
marit.linnerud@oyer.kommune.no