Åpent plankontor 27. juni - forslag til ny løypeplan ute på høring

Planutvalget fattet 07.06.24, i sak 24/2024, vedtak om at planforslag for kommunedelplan løyper i Gausdal kommune legges ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med høring av planforslaget holder vi åpent plankontor med drop-in torsdag 27. juni mellom kl. 15.00 – 18.00 i kommunestyresalen.

Dokumentene tilknyttet kommunedelplanen finnes ved å klikke her.

Planforslaget beskriver status, bestemmelser og virkning, og inneholder et eget dokument for vurdering av innspill til nye løyper og endring av eksisterende løypenett.

Eventuelle merknader til planforslaget må framsettes skriftlig og sendes på epost eller i posten:

postmottak@gausdal.kommune.no

eller

Gausdal kommune
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal.

Frist for innspill er 20. august 2024.