Veteraner

Gausdal kommune har som en del av vårt samfunnsansvar å sørge for at alle innbyggere har det godt. Det gjelder også våre veteraner.

Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne. De siste årene har myndighetene viet økt oppmerksomhet til veteraner. I 2014 kom regjeringen med en oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell, før, under og etter internasjonal tjeneste. Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner har en felles veteranplan som har fokus på anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging.