Flyktning og integrering

Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten. 

Flyktningetjenestens ansvarsområde

Flyktningetjenesten har ansvar for:

  • Bosetting av nyankomne flyktninger i tråd med kommunestyrets vedtak
  • Informasjon, råd og veiledning til flyktninger i etableringsfasen
  • Tett oppfølging av den enkeltes introduksjonsprogram
  • Boveiledning
  • Samarbeid med andre aktuelle tjenester i kommunen for den enkelte

Kontaktinformasjon

Gausdal kommune har flyktningkoordinator og flyktningkonsulent i tjenesten.

Telefon 61 22 44 00.