Kommunalt ForeldreUtvalg (KFU)

Alle barnehager og skoler skal ha et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU). Mange kommuner har i tillegg et kommunalt foreldreutvalg (KFU) som består av representanter fra de ulike FAU'ene.

KFU har som oppgave å behandle saker og komme med uttalelser som er av felles interesse for barnehagene, skolene eller barn og unge i kommunen.

 Les mer om FUB - hjem-barnehage-samarbeid

Les mer om FUG - Hjem-skole-samarbeid